Borstbeeld van James Ensor - 1913

Brons, 97 cm

Rik Wouters had de grootste bewondering voor James Ensor, en de invloed van de Oostendse schilder is in zijn vroege schilderijen duidelijk aanwijsbaar. Ze ontmoetten elkaar verscheidene keren. In 1913, ter gelegenheid van een tentoonstelling van Kunst van Heden in Antwerpen waar ze beiden aan deelnamen, beloofde Ensor te zullen poseren voor een buste. Enige tijd later kwam hij inderdaad naar het atelier van Wouters in Bosvoorde. Ensor was op dat ogenblik 53 jaar, en een gevierd schilder. Hij toonde zich achteraf zeer tevreden over het resultaat. Rik Wouters was beeldhouwer voor hij als autodidact begon te schilderen.

Rik Wouters

1882-1916

Rik Wouters volgde van 1900 tot 1904 beeldhouw- en tekenlessen aan de academie van zijn geboortestad Mechelen, later aan de Brusselse academie. In 1904 vestigde hij zich met zijn vriendin Nel in Bosvoorde, en een jaar later trouwden ze. Aanvankelijk was hij beeldhouwer, in 1907 begon hij ook te schilderen. Hij liet zich door het luminisme van Claus inspireren, en later door Ensor. Nadat hij in 1912 Cézanne en Renoir had ontdekt, begon hij met grote, transparante kleurtoetsen te werken. Inmiddels had hij de Brusselse kunsthandelaar Georges Giroux leren kennen. Giroux bracht de schilders samen die naar het voorbeeld van de Franse fauvisten met grote kleurvlakken werkten. Van deze Brabantse fauvisten werd Wouters de spilfiguur. Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 werd hij gemobiliseerd, en na de bezetting van Antwerpen in Nederland geïnterneerd. In 1915 vestigde hij zich met Nel in Amsterdam. Inmiddels was gebleken dat hij gezichtskanker had. Op 11 juli 1916 overleed hij.

Ontdek meer

Er is iets fout gegaan. Gelieve opnieuw te proberen.