De dans - 1888

Olieverf en bladgoud op paneel, 88 x 184 cm

Het thema van de dans komt vanaf 1888 geregeld in het werk van Xavier Mellery voor. Hier lijkt de beheerste, geconcentreerde houding van de jonge vrouwen niet zozeer de zinnelijke vreugde van het dansen uit te drukken, maar wel een diepe geestelijke vereniging. Het lijken maagden of priesteressen die samen opgaan in een rituele dans waarvan niemand anders dan zij en de trommelaars het ritme en de bewegingen kennen. De criticus Camille Lemonnier omschreef een soortgelijk schilderij van Mellery als "een rondedans van oogststers na het vervullen van de heilige riten".

Xavier Mellery

1845-1921

De schilder, tekenaar en graficus Xavier Mellery won in 1870 de Prijs van Rome. Tijdens zijn bezoek aan Italië kwam hij vooral onder de indruk van de fresco’s in de Sixtijnse Kapel. Na zijn terugkeer vestigde hij zich in de ouderlijke woning in Laken bij Brussel. Dat huis vormde het decor van zijn vele intimistische tekeningen en schilderijen, waarin hij de ‘ziel der dingen’, het onzichtbare leven achter het waarneembare, probeerde weer te geven. Naast dat poëtische realisme ontwikkelde hij ook een totaal andere decoratieve stijl waarmee hij de ideale harmonie wilde uitdrukken. Het betreft grote en kleine allegorische voorstellingen met klassieke, donkere figuren op een gouden fond, dikwijls met een tekst erbij. Met zulke idealistische werken nam hij in 1897 deel aan het 6e Salon de la Rose+Croix in Parijs.

Ontdek meer

Er is iets fout gegaan. Gelieve opnieuw te proberen.