Golfbreker met paal - 1907

Krijt, potlood en aquarel op papier,

De tekeningen die Spilliaert tussen 1900 en 1910 maakte, hebben een sterk symbolistisch karakter. Maar in tegenstelling tot andere symbolisten zocht hij zijn inspiratie niet in mythes en legenden. Hij doolde ’s nachts vaak rond in Oostende, en de impressies van die eenzame tochten drukte hij uit in beklemmende gezichten van het strand, de zee, de dijk en het casino met zijn zuilengalerij. Deze ‘Golfbreker’ is kenmerkend voor die periode. Ruimte, vormen en materie zijn tot hun essentie herleid. Het werk drukt een existentiële levensangst uit, evenals het gevoel van eenzaamheid en de zin voor mysterie eigen aan de symbolisten.

Léon Spilliaert

1881-1946

Léon Spilliaert studeerde korte tijd aan de academie van Brugge, maar was eigenlijk een autodidact. Zoals zijn twintig jaar oudere stadsgenoot James Ensor vond hij inspiratie voor zijn visionaire kunst in zijn geboortestad Oostende. Gedurende de tien vruchtbaarste jaren van zijn leven werd hij gedreven door een innerlijke onrust. Hij transponeerde de Oostendse realiteit in hallucinante beelden, die sterk bij het symbolisme aanleunen. Zijn huwelijk in 1916, zijn vestiging in Brussel en de geboorte van een dochtertje brachten hem gemoedsrust. Zijn kunst werd stilaan meer ongedwongen. Bomen en zeegezichten spraken het meest tot zijn verbeelding en vormen de hoofdthema’s in zijn oeuvre. Ondanks twee grote tentoonstellingen in Brussel (1929 en 1946) verwierf hij pas na zijn dood internationale bekendheid.

Ontdek meer

Er is iets fout gegaan. Gelieve opnieuw te proberen.