Huis op de dijk - 1907

Gewassen Oost-Indische inkt, kleurpotlood en zwart krijt op papier, 49,3 x 64,5 cm

In de uiteenlopende onderwerpen die Spilliaert tussen 1900 en 1910 tekende en schilderde, duikt steeds opnieuw de zee op als rechtstreekse of onrechtstreekse inspiratiebron. Hij maakte vaak eenzame, nachtelijke wandelingen door Oostende, en belandde dan steeds weer opnieuw aan het strand. De zee, de nachtelijke hemel, de dijk of de golfbreker waarop soms een eenzame figuur verschijnt, herschiep hij tot visionaire landschappen. Hier is de zeedijk vanop het strand gezien, zodat de horizon erg hoog ligt. Het verlaten strand en de bleke nachtelijke hemel waartegen zich een enkel huis en een loods aftekenen, verlenen aan deze tekening een beklemmend karakter. Over dit schilderij hangt een sfeer van mysterie, eenzaamheid en onbestemde dreiging. De inspiratie voor zijn visionaire schilderijen en tekeningen vond Spilliaert in zijn geboortestad Oostende.

Léon Spilliaert

1881-1946

Léon Spilliaert studeerde korte tijd aan de academie van Brugge, maar was eigenlijk een autodidact. Zoals zijn twintig jaar oudere stadsgenoot James Ensor vond hij inspiratie voor zijn visionaire kunst in zijn geboortestad Oostende. Gedurende de tien vruchtbaarste jaren van zijn leven werd hij gedreven door een innerlijke onrust. Hij transponeerde de Oostendse realiteit in hallucinante beelden, die sterk bij het symbolisme aanleunen. Zijn huwelijk in 1916, zijn vestiging in Brussel en de geboorte van een dochtertje brachten hem gemoedsrust. Zijn kunst werd stilaan meer ongedwongen. Bomen en zeegezichten spraken het meest tot zijn verbeelding en vormen de hoofdthema’s in zijn oeuvre. Ondanks twee grote tentoonstellingen in Brussel (1929 en 1946) verwierf hij pas na zijn dood internationale bekendheid.

Ontdek meer

Er is iets fout gegaan. Gelieve opnieuw te proberen.