Zittend naakt - 1941

Olieverf op doek, 75 x 66 cm

De schilderijen van Gustave De Smet zijn een synthese van het kubisme en het expressionisme. Ze zijn echter minder strak, de vervorming is beperkter en het kleurgebruik is subtieler. De Smet bereikt een evenwicht tussen de klassiekere stromingen en de modernistische vernieuwing. De vrouw neemt in zijn oeuvre een belangrijke plaats in, naast landschappen, stadsgezichten, kermisattracties en het circus. Dit ‘Zittend naakt’ behoort tot zijn latere werk dat gekenmerkt wordt door een afgeronde lijnvoering, een elementaire decoratieve achtergrond en zachte kleuren.

Gustave De Smet

1877-1943

Gustave De Smet schilderde aanvankelijk onder invloed van Emile Claus in impressionistisch-luministische stijl. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in Nederland waar hij het Duitse en het Hollandse expressionisme leerde kennen. Hij evolueerde naar een sober-expressieve stijl in een somber palet van aardtonen en stoere vormen. In 1922 keerde hij naar de Leiestreek terug. Zijn palet werd helderder en zachter; hij schilderde boeren, boerinnen en kinderen in harmonisch afgewogen volumes. In die periode bereikte hij in zijn intens poëtische, expressionistische werken een hoogtepunt. In de jaren dertig won zijn interesse voor de kleur het langzaam van zijn strenge vormentaal. Samen met Constant Permeke en Frits Van den Berghe behoort Gustave De Smet tot de grote drie van het Vlaamse expressionisme.

Ontdek meer

Er is iets fout gegaan. Gelieve opnieuw te proberen.